Milieu

Er is tegenwoordig een groot aanbod aan verfproducten met minder schadelijke oplosmiddelen.
Sinds het jaar 2000 moet er bij binnenschilderwerk oplosmiddelarme producten worden verwerkt, dit zijn de watergedragen producten.
Sinds 2010 moet bij wet iedere verf of vernis voldoen aan de voorgeschreven grenswaarden van vluchtige stoffen. Dit is de VOC 2010 regelgeving. (VOC = Volatile Organic Compounds) of VOS (Vluchtige Organische Stoffen).
Dit houdt in dat er minder oplosmiddel is toegestaan in verf, wat positieve effecten heeft op het milieu en de gezondheid van mensen die bloot staan aan oplosmiddelen.