Beglazing

Het leveren en plaatsen van alle soorten glas is bij ons in goede handen. Niet alleen de kwaliteit van het glas is belangrijk, de plaatsing (volgens NPR 3577) met gebruikmaking van de juiste materialen misschien nog meer. Het gebruik van goede hardhouten glaslatten, beglazingskit en RVS materialen verlengen de levensduur van het glas inclusief het schilderwerk. De afdichting van een beglazingssysteem is een onderdeel van het plaatsen van isolerend dubbelglas.
Het onderhoud van het kader waarin de beglazing is geplaatst is ook van groot belang voor de levensduur van de beglazing.
Ook is het belangrijk het juiste glastype te kiezen. Denk bijvoorbeeld aan glas voor deuren en puien. Als deze niet voldoen aan de normeringen (NEN 3569: Veiligheidsbeglazing in gebouwen) kan hierdoor lichamelijk letsel ontstaan.
Wij hebben hiervoor de juiste kennis en ervaring in huis en kunnen u altijd vrijblijvend adviseren.

Garantie glaszetten
Wij garanderen dat het isolerende dubbelglas wordt geplaatst volgens de van toepassing zijnde normen en praktijkrichtlijnen. Onverminderd de door de fabrikant gegeven garantie op het isolerende dubbelglas, garandeert de AF-Erkende glaszetter dat gedurende een periode van vijf jaar na plaatsing van het glas geen vermindering van doorzicht door stofaanslag of condensatie tussen de bladen van geplaatst isolerend dubbelglas zal ontstaan. De consument kan deze periode verlengen met vijf jaar door het geplaatste isolerend dubbelglas in het vijfde jaar na de plaatsing te laten inspecteren door de AF-Erkende glaszetter, waarna het eventueel aanbevolen onderhoud door het bedrijf moet worden uitgevoerd.

Buiten de garantie vallen:
- mechanische breuk;
- thermische breuk;
- condensvorming aan de kamer- of buitenzijde van de ruit;
- interferentie (verkleuring).

Neuslat

Bij het beglazen van buitenaf mag als glaslat op de liggende delen (onder-, tussendorpels e.d.) uitsluitend nog gewerkt worden met een zogenaamde neuslat. De neuslat bevordert de ventilatie van de sponning en is eenvoudiger in onderhoud.
Het voordeel van een neuslat is dat deze de onderdorpel volledig afdekt. De neuslat wordt gemonteerd met speciale afstandsringen aan de onderzijde voor optimale ventilatie.