Betonrot


1Door inwerking van verontreinigingen (zuren) uit ons milieu kan de alkaliteit van beton teruglopen. Een proces dat zeer schadelijk kan zijn voor beton. Betonijzer ofwel bewapening wordt door de teruggelopen alkaliteit niet meer beschermd en kan gaan roesten. Door roest ontstaat er volumevergroting van het ijzer waardoor deze het beton beschadigt. Grote stukken beton worden door de enorme druk van het ijzer gedrukt waardoor het betonijzer aan de oppervlakte zichtbaar wordt en de constructie in sterkte wordt aangetast. Het is noodzakelijk dit proces in een zo vroeg mogelijk stadium de kop in te drukken. Wij herstellen met de juiste gereedschappen en materialen het beschadigde beton zodat het proces tot stilstand wordt gebracht.