Disclaimer

We hebben de uiterste zorgvuldigheid betracht bij het samenstellen van deze website, echter we kunnen niet garanderen dat de informatie of software accuraat is. Tevens kunnen we niet garanderen dat deze website vrij is van fouten.
Wij zijn niet verantwoordelijk voor verlies of schade die direct of indirect voortvloeit uit het gebruik van deze website, met inbegrip van:
bijzonder of voortvloeiend verlies of schade, verlies van gegevens, inkomen, winst of kansen, eigendom en claims van derden, zelfs indien wij door u op de hoogte zijn gesteld van de mogelijkheid van zulke verliezen of schade, en zelfs indien deze redelijkerwijs te voorzien waren.

Dit geldt tevens voor onze leveranciers, directie, werknemers, gelieerde bedrijven en andere vertegenwoordigers van ons. Van alle informatie op deze website hebben wij het auteursrecht onderzocht. Indien u desondanks informatie aantreft die inbreuk maakt op het auteursrecht verzoeken wij u ons hiervan onverwijld op de hoogte te stellen. Indien wij uw melding voorzien van bewijs ontvangen zullen we dit nauwgezet onderzoeken en zonodig zullen we de informatie onmiddelijk verwijderen.